اگه فقط یه جفت کفش دارید که میخواید برا تعمیرات بهمون بسپرید می تونید یه جفت کفش دیگتون که سالمه منتها کثیف شده رو کنار این کفشتون ثبت کنید تا شستشو شه و این دو جفت هم جور بشه. رعایت این تعداد حداقلی الزامیه و کاریش نمیشه کرد
حداقل تعداد کفشتون برای ثبت
سفارش تو کفش واش دو جفته