این محلول جهت تزریق رنگ به بافت پارچه ای کفش، در صورت دوام لکه و آلودگی پس از شستشو و یا چرک مردگی پارچه کفش استفاده میشه ...