این محلول برای از بین بردن لکه های روی کفش، خصوصا لکه های زرد رنگی که پس از شستشوی کفش روش ایجاد میشن استفاده میشه ...