:: فورمولاسیون این محلول فقط در اختیار مجموعه کفش واشه !!
طریقه مصرف : محل لکه یا آلودگی رو مرطوب کرده، قدری از این محلول روش بریزین و با مسواک یا برس نرم بصورت رفت و برگشتی بکشین. پس از پاک شدن آلودگی با یک دستمال نرم کف ها رو تمیز کنید.
این محلول جهت نگهداری و مراقبت از نظافت کفش شما پس از تحویل از مجموعه کفش واش طراحی شده و کمک میکنه تا در صورت ایجاد لکه و یا آلودگی، کفشتون رو مجددا تمیز کنین. از این محصول شوینده و لکه بر جهت نظافت کفش در مقابل آلودگی های جزئی استفاده کرده و در صورت آلودگی کامل کفش، مجددا از خدمات کفش واش استفاده کنید